Onderzoek toont aan dat Bicar®Z natriumbicarbonaat als ingrediënt van een rantsoen voor hoogproductief melkvee bijdraagt aan een hoge productie zonder pensverzuring.

Praktijkproef België: +4 kg melk per dag

Onderzoek op drie hoogproductieve melkveebedrijven in België in 2015 toont aan dat Bicar®Z natriumbicarbonaat de melkproductie aanzienlijk laat stijgen. Het effect varieerde van 2,4 tot ruim 4 kg per koe per dag.

Het onderzoek is uitgevoerd door studente Charlotte Van Vooren, als bachelorproef van de opleiding Agro- en Biotechnologie aan hogeschool Odisee. Voor dit onderzoek verstrekten de deelnemende melkveehouders gedurende een periode van drie maanden 250 gram Bicar®Z natriumbicarbonaat per koe per dag.


Dat was voor elk van de drie bedrijven een verhoging van de natriumbicarbonaatgift. Een van deze melkveehouders gebruikte voor de proef helemaal geen natriumbicarbonaat. De andere twee bedrijven verwerkten 100 en 120 gram in het rantsoen.

Gedurende de proefperiode werd de melkproductie geregistreerd en vergeleken met de productie voorafgaand aan de proef. Op elk van de bedrijven bleek de productie te zijn gestegen. Omgerekend naar ISK (Individuele Standaard Koe) komt dit effect overeen met een verhoging van 1,8, 2,56 en 4,0 ISK punten per koe per dag. De vooruitgang was het grootst op het bedrijf dat voor de proef geen natriumbicarbonaat verstrekte en het geringst bij het bedrijf dat al 120 gram gaf.

Praktijkproef Duitsland: veilig hogere krachtvoergift

Een Duitse proef toont aan dat toevoeging van natriumbicarbonaat aan een rantsoen met extra krachtvoer het potentiële gevaar van pensverzuring kan voorkomen. Hiervoor werd bij een proefgroep het aandeel krachtvoer in het rantsoen verhoogd én 200 tot 300 gram Bicar®Z per dag toegevoegd.

Dat zorgde voor een hogere melkproductie, gemiddeld 1,7 kg melk per koe per dag extra. Bovendien werden bij de proefgroep minder klauwproblemen en minder algemene gezondheidsklachten vastgesteld. Het verschil in productie was het grootst bij een hoge dosering (300 g Bicar®Z per dier en per dag).
(Dit onderzoek stond onder leiding van Dr. Katrin Mahlkow-Nerge, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.)

Praktijproef Italië: netto + € 0,28 hoger saldo per koe per dag

Op een bedrijf in Italië met hoogproductief melkvee kreeg een controlegroep (65 koeien) een basisrantsoen met 150 gram Bicar® Z per dier per dag. Een proefgroep (84 koeien) kreeg een hogere dosis: 300 gram Bicar®Z per dier per dagen tijdens de warme zomermaanden zelfs 400 gram. Deze proefgroep had een hogere melkproductie, gemiddeld 1,8 kg melk meer, en een netto-opbrengst van 0,28 euro per dier per dag extra. Het bedrijf besloot na de proef 350 gram Bicar® Z per dier en per dag te blijven gebruiken.
(Dit onderzoek stond onder leiding van Francesco Masoero, Instituto di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione.)

250 gram/koe/dag