Het Nederlandse marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy heeft in Nederland en Duitsland een marktonderzoek gedaan onder melkveehouders. Aan meer dan 1000 veehouders werd gevraagd of pensverzuring (wel eens) voorkomt op het bedrijf.

Ongeveer 70% van de veehouders geeft aan dat pensverzuring (wel eens) voorkomt op het bedrijf. Bij de veehouders met 80 koeien of meer komt pensverzuring significant vaker voor dan bij de kleinere veehouders (76% versus 60%).

Meer informatie over pensverzuring en de oorzaken is te vinden op deze website.

250 gram/koe/dag